Chậu rửa bát
Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK7545F-201Black

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK7545F-201Black

2,350,000 VNĐ

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK7545F-201Black. - Lưu ý: bộ sản phẩm không kèm theo vòi…

Chậu rửa chén, bát 2 hố Zenkin kitchen sink ZK8045-304

Chậu rửa chén, bát 2 hố Zenkin kitchen sink ZK8045-304

1,950,000 VNĐ

Chậu rửa chén, bát 2 hố Zenkin kitchen sink ZK8045-304 - Bộ sản phẩm gồm: 1 chậu rửa & Bộ…

Chậu rửa chén, bát 2 hố Zenkin kitchen sink ZK8245-201

Chậu rửa chén, bát 2 hố Zenkin kitchen sink ZK8245-201

1,250,000 VNĐ

Chậu rửa chén, bát 2 hố Zenkin kitchen sink ZK8245-201 - Bộ sản phẩm gồm: 1 chậu rửa - Bộ xi…

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK5040-304

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK5040-304

1,300,000 VNĐ

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK5040-304 - Lưu ý: bộ sản phẩm không kèm theo vòi…

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6845-304

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6845-304

1,550,000 VNĐ

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6845-304. - Lưu ý: bộ sản phẩm không kèm theo vòi…

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6845F-201Black

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6845F-201Black

2,150,000 VNĐ

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6845F-201Black. - Lưu ý: bộ sản phẩm không kèm theo vòi…

Chậu rửa chén, bát 2 hố Zenkin kitchen sink ZK7843-304

Chậu rửa chén, bát 2 hố Zenkin kitchen sink ZK7843-304

1,850,000 VNĐ

Chậu rửa chén, bát 2 hố Zenkin kitchen sink ZK7843-304  - Bộ sản phẩm gồm: 1 chậu rửa - 1…

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6045TM

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6045TM

350,000 VNĐ

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6045TM - Là loại chậu 1 hố không bàn chờ dùng…

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6045-304

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6045-304

1,450,000 VNĐ

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6045-304 - Lưu ý: bộ sản phẩm không kèm theo vòi…

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6045-201Black

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6045-201Black

1,285,000 VNĐ

Chậu rửa chén, bát 1 hố Zenkin kitchen sink ZK6045-201Black - Lưu ý: bộ sản phẩm không kèm theo vòi…